Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon
(8-10-36-1) 302-5230;
332-4748; 269-01-52
/-
hu ru
29 сентября / 2015

Vlagyimir Putyin válaszolt az orosz újságírók kérdéseire az ENSZ jubileumi 70. Közgyűlése után (rövidített változat)

Kérdés: Vlagyimir Vlagyimirovics, hogyan jellemezné a jelenlegi viszonyt az USA és Oroszország között? Hogyan értékeli, hogy tárgyalásokat folytathat az USA-val Szíriáról és Ukrajnáról? És ennek megfelelően a párizsi október 2-ai találkozó küszöbén lehetőséget lát-e arra, hogy az USA fontos szerepet töltsön be az ukrán krízis felszámolásában?

Putyin: Az orosz-amerikai viszony, sajnos, elég rossz,ez észrevehetőanélkül is, hogy beszélnék róla. De nem mi kezdeményeztük, hogy Oroszország és az USA között a kapcsolatok ilyen mély szintre essenek vissza. Ez az amerikai partnereink álláspontja. Hogy ez jó vagy rossz? Úgy gondolom rossz, és nemcsak a kétoldalú kapcsolatok, hanemaz egész világot érintő kapcsolatok szempontjából is. De ez az USA döntése. Mi mindig készen állunk arra, hogy továbbfejlesszük, és teljes mértékben helyreállítsuk a kapcsolatainkat az Amerikai Egyesült Államokkal. Ami a mai találkozót illeti, ez a találkozó nagyon hasznos, és ami különösen fontos, őszinte hangú volt. Úgy vélem, hogy az amerikai partnereink világosan kifejtették az álláspontjukat nagyon sok kérdésről, többek között az ukrajnai helyzet rendezéséről, a szíriai és egyáltalán a közel-keleti problémáról. Valójában, bármennyire is furcsa, ezeket a kérdéseket illetően nagyon sok szempontunk és véleményünk megegyezik. Vannak véleménykülönbségek is, demegállapodtunk, hogy ezeken közösen fogunk dolgozni. Remélem, hogy ez a munka konstruktív lesz.

Amiaz Amerikai Egyesült Államoknakaz ukrán helyzet rendezésében valóaktívabb részvételét illeti,ezen a téren az USA már most is elég aktív, habár ez nem kerül annyira előtérbe, mint Oroszország, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság úgynevezett normandiaitípusú keretek között végzett munkája. Az USA bizonyos mértékben a kijevi kormány mögött áll, és állandó kapcsolatot tart fenn az európai államokkal. De Oroszország és az USA között jó munkakapcsolatok vannak a külügyminisztériumok és a kormányhivatalok szintjén. A mai konzultációk is megmutatták, hogy az amerikai kollégák teljesen ismerik az anyagokat, és természetesen hatást gyakorolnak az eseményekre.

Kérdés: VlagyimirVlagyimirovics, az USA, Franciaország és Ausztrália elég sok légitámadásthajt végre az Iszlám Állam ellen tulajdonképpen a Biztonsági Tanács szankciói hiányában. Felkérték Oroszországot, hogy vegyen részt ezekben a légitámadásokban, annál is inkább, mivel információink szerint a légi csapataink, az orosz repülők már Szíriában vannak?

Putyin: Valóban beszéltünk ma erről. Ausztrália, Franciaország és az USA légiereje rakéta- és bombatámadásokat hajtvégre nemcsak Irak területén, hanem az Iszlám Állam ellen is elvileg a nemzetközi jog normáinak abetartásával, mivel az iraki kormány kérelmezte ezt. Ami Szíria bombázását illeti, az törvénybe ütköző, és ma erről is beszéltünk. A Biztonsági Tanács errőlnem hozott döntést, és a damaszkuszi kormány sem nyújtott be kérelmet. Ami Oroszországnak a légitámadásokban való részvételét illeti, gondolkodunk rajta. Semmit sem zárunk ki, de ha cselekedni fogunk, akkor is csak a nemzetközi jog normáinak a betartásával.

Kérdés: Vlagyimir Vlagyimirovics, önnek ma több kétoldalú találkozója volt. Nekünk úgy tűnt, hogy ezek között sok volt az előre nem tervezett, vagy legalább is előre be nem jelentett találkozó. Ezzel kapcsolatban lehet-e azt mondani, a mai tárgyalások eredményeit figyelembe véve, hogy az elszigetelés politikája, amiben benne volt az USA keze is, megbukott?

És a második kérdés: Az ukrán delegáció Pjotr Porosenkoval az élén az ön beszéde alatt demonstratívan elhagyta az üléstermet. Hogyan kommentálja ezt?

Putyin: Először is, én soha nem foglalkozom személyekkel. Mégpedig azért nem, mert a gyakorlat és a tapasztalat azt mutatja, hogy a személyes kapcsolatok mindig jól jöhetnek az államközi kapcsolatokat vagy az emberek millióit érintő kérdések megoldása során. Ezért a személyes ambícióinkat jobb magukban tartani, illetve félretenni. Ez az egyik dolog.

Másodszor. Én nem vettem észre, hogy az ukrán elnök nem volt jelen a beszédemen.

Harmadszor. Elvileg számomra nem is volt nagyon fontos, hogy kivétel nélkül mindenki jelen legyen. Sőt, azok, akiket nem érdekelt a beszédem, nem is kellett, hogy a teremben legyenek.

Kezdettől fogva azt hangoztattuk, hogy a szankciókra és az elszigetelésre épülő politika a mai világban nem hatékony, és rendszerint nem is éri el a céljait. Oroszország esetében ez lehetetlen vállalkozás, elég csak ránézni a térképre.

Kérdés: A közelmúltban terjedt el az a hír, hogy Oroszország, Irán, Irak és Szíria egy információs központot hozott létre Bagdadban a régióbantörténő eseményekkel kapcsolatos információk cseréje céljából. Részletezné ennek a központnak a céljait? Csatlakozhatnak-e más államok a központ munkájához?

És egészében véve tudna egy kicsit részletesebben beszélni arról, hogyan szándékozik Oroszország együttműködni és a tevékenységét összehangolni pl. az USA-val Szíriában?

Putyin: Az Irakban, azaz Bagdadban létrehozott információs központ nyitva áll minden a terrorizmus elleni harcban érdekelt ország képviselői előtt. A központ létrehozásának a célja a régióban található, az Iszlám Állam és más terrorista szervezetek ellen harcoló államok erőfeszítéseinek a koordinálása a harcok során.A koordinációraszükség van. Szíria területén különböző államok képviselői légitámadásokat hajtanak végre, ott van Ausztrália is, az USA is és már Franciaország is csatlakozott, de milyen eredménnyel? Néhány nappal ezelőtt a katonáink összeszámolták, hogy az USA légiereje egy nap alatt 43 támadást hajtott végre Szíria területén. És mi az eredménye? Senki sem tudja, van-e eredménye.

A központlétrehozásának a célja az országok közötti koordináció megteremtése. Azért hoztuk létre ezt a központot, hogy mindenki csatlakozzonhozzá, aki érdekelt a terrorizmus elleni harcban.

Az előbb az USA és az Oroszország közötti együttműködésről beszéltünk a terrorizmus elleni„pályán”, ahogy a diplomaták mondják. Tudjuk, hogy az együttműködéstszorosabbá kell tennilegalább a kétoldalú kapcsolatok szintjén. Jelenleg közösen gondolkodunk a megfelelő mechanizmusok kialakításáról. Oroszország és az USA között.

Kérdés: Kész-e Oroszország odaküldeni a csapatait? És beszélt-e ön Obama elnökkel a régióbana veszély elleni harc céljából folytatandó katonai együttműködés konkrét kérdéseiről?

Putyin: Obama elnökkel tárgyaltunk a Szíriában kialakult helyzet rendezéséről és többek között az ország területén folyó terrorizmus elleni harcról.

Azon gondolkodunk, mivel és hogyan tudnánk még több támogatást nyújtani a szíriai hadseregnek a terrorizmus elleni harcában. Szeretném kihangsúlyozni, hogy úgy gondoljuk, hogy Szíriában a politikai folyamatoknaka terrorizmus ellen folytatottharccal egy időben kell végbemenniük. De nincs szó és nem is lehet szó szárazföldi hadműveletekről és arról, hogy orosz katonai csapatok vegyenek részt ezekben a szárazföldi hadműveletekben.

Kérdés: Obama elnök ésHollande elnök kijelentette a beszédében, hogy Bassárel-Aszad elnök személye elfogadhatatlan a számára. Ön pedig arról beszélt, hogy a szíriai hadsereg valóban szembeszáll a terrorszervezetekkel és nem azért kell együttműködni Aszaddal, mert ő jó vagy rossz ember, hanem azért, mert a hadseregük és az Aszadot támogató felkelőkharcolnak. Végül is jutottak valamilyen eredményre? Mi lesz a jövőben Aszaddal?

És még egy kérdés. Nem tart az úgy nevezett baráti tűztől, amikor különböző repülők vesznek részt a harcokban? Lesz valamilyen koordinációs központ?

Putyin: Már beszéltem arról, hogy koordinációra minden esetben szükség van, de felhívom a figyelmét arra, hogy az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jognormái szerint egy ország területe felett repülni és főként az országra légicsapásokat mérni csak az ENSZ Alapokmánya hetedik cikkelye és az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozata alapján, illetve az adott ország kormányának a kérésére lehet. Ezért az ehhez hasonló tevékenységeket annak ellenére, hogy azokat terrorista szervezetek ellen követik el, nem szabad törvényesnek nevezni. Ez az egyik dolog.

És a másik: Még egyszer elmondom, hogy az információk koordinációjáraminden esetben szükség van.

Aszadról szólva:Én mély tisztelettel viseltetek a kollégáim iránt, az amerikai elnök és a francia elnök iránt is, de ők, ismereteim szerint nem a Szír Köztársaság állampolgárai, ezért nem kellene részt venniük egy másik ország vezetői sorsának az eldöntésében. Ez mégiscsak maguknak a szíreknek a dolga.

Habár, természetesen a konfliktus mély, és, sajnos, véres is, ezért mondtam, hogy a hivatalos kormány terrorizmus elleni harcának a támogatása mellett szorgalmazni fogjuk, hogy ezzel egy időben végbemenjenek a politikai átalakulások és a politikai folyamatok is. Amennyire tudom, Aszad elnök ezzel egyetért. A közelmúltban az orosz sajtó képviselőinek adott interjújában pontosan erről beszélt.

Kérdés: Szeretném öntől hallani, hogyan érték el, hogy meg tudtak állapodni Obama elnökkel egy találkozóról? Ki kezdeményezett, és hogyan történt a dolog?

Putyin: Az amerikai partnerek javasolták a találkozót, ahogy ezt már a segítő munkatársam elmondta. Ezzel egy időben, ha jól emlékszem, javasoltak két időpontot, mi kiválasztottuk az egyiket és ennyi volt az egész.

Közbeszólás: Akkor ez szeptemberben történt?

Putyin: Igen, a napokban, a közelmúltban.

Közbeszólás: Akkor nem ön kérte a találkozót?

Putyin: Csak nem hagyja abba! (Nevetés.)

Figyeljen ide, ön azt mondta, hogy mi Obama elnök úrral két évig, vagy legalább is valamennyi ideig nem beszéltünk egymással. Ez nem így van. Beszéltünk egymással. Telefonon is beszéltünk, és a nemzetközi rendezvényeken is beszéltünk, rövid időkre találkoztunk, de minden a kétoldalú kapcsolatainkat és a nemzetközi kapcsolatokat érintő fontos kérdést megvitattunk. Ezért, ha nem is voltak kamerák előtti találkozóink, ez nem azt jelenti, hogy nem kommunikáltunk egymással. A köztünk lévő kommunikáció egyáltalán nem szakadt meg. Ezzel kapcsolatban nincs és nem is lehet semmiféle gondunk, és nincs szükség felesleges találgatásokra.

Kérdés: Vlagyimir Vlagyimirovics, egészében véve elégedett a látogatással?

Putyin: Igen, azt kell mondanom, hogy ez a látogatás nagyon tartalmas és nagyon hasznos volt. Az ilyen
jellegű rendezvények azért hasznosak, mert sok emberrel lehet találkozni, és ezek a találkozók időnként kötetlenek, de
nagyon termékenyek, mert nem kell a protokoll szabályait követni, nyíltan meg lehet vitatni olyan kérdéseket, amelyek
vagy kölcsönös, vagy globális érdekeket képviselnek. Ebben az értelemben a látogatás nagyon hasznos volt.