Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon
(8-10-36-1) 302-5230;
332-4748; 269-01-52
/-
hu ru
24 июля / 2020

O Izjavi Sveta federacije Federalnega zbora Ruske federacije v zvezi z diskriminacijo rusko govorečih državljanov Ukrajine

Svet federacije Federalnega zbora Ruske federacije s k l e n e, da:

1. Sprejme Izjavo Sveta federacije Federalnega zbora Ruske federacije
v zvezi z diskriminacijo rusko govorečih državljanov Ukrajine.

2. Posreduje omenjeno Izjavo Predsedniku Ruske federacije, Vladi Ruske federacije, Organizaciji združenih narodov, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, Uradu za demokratične institucije in človekove pravice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Parlamentarni skupščini Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, parlamentom držav članic Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, Parlamentarni skupščini Sveta Evrope ter Evropskemu parlamentu.

3. Ta Sklep začne veljati z dnem, ko je sprejet.

 

Predsednica

Sveta federacije

Federalnega zbora

Ruske federacije

 

 

 

Valentina MATVIJENKO