Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon
(8-10-36-1) 302-5230;
332-4748; 269-01-52
/-
hu ru
22 июня / 2011

Figyelmeztetés és intelem. 70 éve támadta meg a hitleri Németország a Szovjetuniót. Szergej Lavrov orosz- és Guido Westerwelle német külügyminiszter közös írása

70 éve, hogy a német Wehrmacht június 22-én támadást indított a Szovjetunió ellen. Ez a nap a jelenkori történelem legvéresebb háborújába taszította népeinket.

Ez a szörnyű nap mérhetetlen szenvedést hozott több millió ember számára, és hatalmas veszteségeket okozott. A támadás nem csak értelmetlen volt, de a bűnös német vezetőség embergyűlölő céljait szolgálta. Június 22-e az Emlékezés és Gyász Napja – azon több millió emberről emlékezünk meg, akik ebben az iszonyatos, kegyetlen háborúban vesztették életüket. Az országainkban fellelhető számtalan katonai sír a bizonyíték arra, hogy ilyen hosszú idő távlatában is élénken emlékszünk történelmünk eme tragikus fejezetére. A sírok figyelmeztetnek és köteleznek bennünket.

A háború következtében Németország elvesztette egységét, ám a múlt évben közösen ünnepeltük újraegyesítésének 20. évfordulóját. Az újraegyesítés nem csak annak volt a jele, hogy Európa 45 évig tartó széttagoltsága véget ért, hanem megteremtette az alapokat az új, bizalmas orosz-német kapcsolatok számára. 1990-ben és ’91-ben mindkét állam történelmében – még ha más-más módon is – új fejezet nyílt. Mára az országaink közötti együttműködés az európai béke, stabilitás és biztonság sarokkövévé vált.

Népeink levonták a tanulságot közös történelmünk legsötétebb fejezeteiből. Az orosz-német kapcsolatok alapja, az erős stratégiai partnerség kiállta az idő próbáját. Az országaink közötti kapcsolatok az aktív és nyílt politikai párbeszédeken, szoros gazdasági együttműködésen és az egyes emberek közötti kapcsolatokon alapulnak – azon, hogy népeink a legkülönbözőbb szinteken mind jobban és jobban együttműködnek. Kormányaink pedig a jövőben is mindent megtesznek majd azért, hogy ez a folyamat tovább fejlődjön. Annak ellenére, hogy fájdalmas visszaemlékeznünk a háborúra, az orosz és német nép ma már kész őszinte barátsággal közeledni egymáshoz. A személyes tapasztalatok és a tömegek véleménye vezetett el ahhoz, hogy a két ország nyitni kezdett egymás felé. Az országaink közötti kapcsolatok a legkülönbözőbb formákban öltenek alakot – az oktatás területén diákcserék formájában, vagy akár városok vagy nagyobb területek közötti kapcsolatok formájában. A különböző szinteken megvalósuló kulturális kapcsolatok is kölcsönösen gazdagítják és közelebb hozzák egymáshoz országainkat. Hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassuk ezeket a folyamatokat, ez év májusában elkezdődött az Orosz-német oktatás, tudomány és innováció éve. Jövőre pedig Németországban kezdetét veszi Oroszország éve, Oroszországban pedig Németország éve. Örömmel tölt el bennünket, hogy ezek a programdús rendezvénysorozatok lehetőséget nyújtanak arra, hogy az emberek mélyebben megismerjék a partnerország életét, világnézeteit és hagyományait.

Mindehhez kapcsolódóan célkitűzésünk az is, hogy kölcsönösen megkönnyítsük állampolgáraink számára az utazást, végül pedig el kell majd érnünk, hogy szabadon, akadálymentesen utazhassunk egymás országába, vízum és bürokráciai nehézségek nélkül.

Az orosz-német kapcsolatok fontos és szilárd alapja a széleskörű gazdasági együttműködés. A válság leküzdését követően immár ismét gyors iramban fejlődnek a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok és kölcsönös beruházások. A német vállalatok, bár némelyek nehéz helyzetbe kerültek, a válság idején sem vonultak ki Oroszországból. Ez a következetesség és megbízhatóság ma is csak előnyükre válik. Örömmel tölt el bennünket az is, mikor a német piacon új orosz cégek jelennek meg. Mindez pedig azért történik, mert gazdaságaink kölcsönösen kiegészítik egymást, és ebből mindkét fél csak profitál. Németország a kereskedelem és beruházások területén Oroszország legfontosabb partnere. Oroszország pedig az energiahordozók terén Németország elsőszámú beszállítója. Gazdaságaink összefonódása pedig megköveteli, hogy vonzó és áttekinthető közeget teremtsünk a befektetők számára.

Az egyre intenzívebb közeledés folyamata új, még nagyobb feladatok elé állít bennünket az együttműködés elmélyítése terén. A modernizálás érdekében létrejövő együttműködés fő célja, hogy a két ország között hasznos tapasztalatcsere jöjjön létre. Arra számítunk, hogy a hosszú távú együttműködés következtében fejlődik a korszerűsítésekre és kellemes befektetési közeg létrehozására összpontosító gazdaság, továbbá hogy ennek következtében nőni fog az energiahatékonyság, kiépül és fejlődni fog egy korszerű szociális ellátási rendszer, valamint kialakul a jogállam. Így a 2010. november 1-én Moszkvában lezajlott találkozónk során megállapodtunk abban, hogy a jog területén folytatott párbeszéd lesz együttműködésünk egyik prioritást élvező területe. Ezenfelül a német gazdaság és tudomány jelentős szerepet fog játszani a Szkolkovo nevű projektben. Természetes, hogy Németország és Oroszország szorosan együttműködik az olyan, az egész világot érintő problémák megoldásában, mint a klímaváltozás, energiabiztonság vagy a migráció, és együtt harcol a kábítószer-kereskedelem, szervezett bűnözés, terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek terjesztése ellen.

Az országaink közötti kapcsolatok szilárdsága és intenzitása biztosítékul szolgál arra, hogy a hetven évvel ezelőtti szörnyűségek nem fognak megismétlődni. Azonban tudjuk, hogy a kialakult bizalmat meg kell őrizni, és folyamatosan egyre jobban és jobban meg kell erősíteni. Mi pedig minden erőnkkel ezen leszünk – mind kormányzati szinten, mind a társadalmi kapcsolatok széles palettája révén.

A háború emléke megköveteli tőlünk, hogy a béke és biztonság fenntartására irányuló közös erőfeszítéseink ne lanyhuljanak. Oroszország és Németország továbbra is együtt fog működni annak érdekében, hogy kontinensünkön megerősödjön a biztonság és stabilitás, továbbá közösen megbízható, az összes fél érdekeinek megfelelő megoldásokat fogunk találni a biztonság terén felmerülő problémákra. Egy ilyen együttműködéshez örömmel fogadunk más partnereket is, akik osztják alapvető irányelveinket.