Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon
(8-10-36-1) 302-5230;
332-4748; 269-01-52
/-
hu ru
31 октября / 2017

Az Állami Duma nyilatkozata «Az Ukrajna területén élo tosgyökeres népek és nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásához fuzodo alapveto jogának megsértésének elfogadhatatlanságáról»

NYILATKOZATA

Az Ukrajna területén élo tosgyökeres népek és nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásához fuzodo alapveto jogának megsértésének elfogadhatatlanságáról

Az Oroszországi Szövetségi Gyulés Állami Dumájának képviseloi elfogadhatatlannak tartják az Ukrajna területén élo tosgyökeres népek és nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásához fuzodo alapveto jogának megsértését.

Az Ukrán Legfelsobb Tanács által 2017. szeptember 5-én elfogadott és Ukrajna elnöke által 2017. szeptember 25-én aláírt oktatásról szóló törvény sérti az Egyesült Nemzetek Szövetségének, valamint az Európa Tanácsnak a tosgyökeres népek és nemzeti kisebbségek nyelvi identitásának védelméhez fuzodo, nemzetközi megállapodásokba foglalt és Ukrajna által ratifikált alapkövetelményeit. Sérül Ukrajna Alaptörvénye is, mely szerint az anyanyelvi oktatáshoz való jogot biztosítani kell, új törvények elfogadása esetén pedig a meglévo jogokat és szabadságokat sem tartalmukban, sem mennyiségükben csökkenteni nem lehet.

Az Ukrajna területén élo tosgyökeres népek és nemzeti kisebbségek képviseloit teljes mértékben megfosztották anyanyelvi oktatáshoz való joguktól, anyanyelvükön állami tanintézményben nem, csak közösségi óvodában és alapfokú iskolában tanulhatnak. Feltételezheto, hogy 2020-tól a teljes oktatási rendszer ukrán nyelvu lesz, ami az orosz nyelvu iskolák és osztályok, valamint a nemzeti kisebbségek iskoláinak megszunéséhez vezet.

Az oktatásról szóló törvény rendelkezései nincsenek összhangban azokkal az alapelvekkel, amelyeket a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az ENSZ Gyermekjogi egyezmény, a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelmérol és más nemzetközi megállapodás rögzít. Erosen sérül a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája is, mely rögzíti a regionális vagy kisebbségi nyelvek kulturális gazdagságként való elismerésének elvét, valamint arra kötelezi az országokat, hogy hárítsanak el a regionális vagy kisebbségi nyelv használatához kapcsolható, annak megorzését vagy fejlodését akadályozó vagy fenyegeto mindennemu indokolatlan megkülönböztetést, kirekesztést és korlátozást.

A nemrégiben aláírt oktatásról szóló törvény Ukrajna lakosságának jelentos részére nézve erosen jogsérto és diszkriminatív – oroszok milliói, bolgárok, magyarok, görögök, moldovaiak, lengyelek, románok, és Ukrajna más regionális vagy kisebbségi nyelvét beszélok váltak érintetté.

Az Ukrajna területén élo etnikai csoportok képviseloivel szembeni ellenséges türelmetlenség, sajnos, a jelenlegi ukrán hatalom megkülönbözteto vonása, ami ismét megerosítést nyert Ukrajna Legfelsobb Tanácsának és Ukrajna elnökének döntésében.

Az ukrán hatalom döntése megszegi az Oroszországi Föderáció és Ukrajna között 1997. május 31-én kötött barátsági, együttmuködési és partnerségi szerzodést, melynek értelmében a két fél kötelezettséget vállal arra, hogy egyenlo lehetoséget és feltételeket biztosít az orosz nyelv oktatására Ukrajnában, és az ukrán nyelv oktatására az Oroszországi Föderáció területén, továbbá biztosítja a tanintézményekben ezeken a nyelveken oktató pedagógusok képzését, és a fenti célokra egyenértéku állami támogatást biztosít.

Az ukrán elnök által aláírt oktatási törvény az orosz nép ellen elkövetett etnocídiumot fogja jelenteni Ukrajnában.

Az Ukrajna területén élo népek nemzeti identitásának és öntudatának megsemmisítése, valamint a nemzetközi megállapodások alapelveinek és normáinak semmibe vétele Ukrajnában elfogadhatatlan és mielobbi intézkedéseket követel az országban élo népek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

Az Állami Duma a parlamenti erok összefogását sürgeti Ukrajna tosgyökeres népeinek és nemzeti kisebbségeinek a kényszerasszimiláció és a diszkrimináció bármilyen nemu megnyilvánulásával szembeni védelméért.

Az Állami Duma képviseloi szolidaritásukat fejezik Bulgária, Magyarország, Görögország, Moldova, Lengyelország és Románia kormányának tiltakozó álláspontjával, valamint Ukrajna lakosságának egy részével is, az ukrán Legfelsobb Tanács által elfogadott oktatási törvénnyel kapcsolatban. A képviselok arra szólítják fel a többi olyan ország parlamentjét, amelynek hivatalos nyelvét Ukrajna regionális vagy nemzeti kisebbségi nyelvként ismert el (a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának ratifikálásáról szóló ukrán törvény is lényegében ezt erosíti meg), hogy tegyenek lépéseket az oktatási törvény elítélése érdekében.

Az Állami Duma álláspontja szerint, az ukrán hatalom nacionalista intoleráns politikáját mind a nemzetközi szervezeteknek, mind az európai államok parlamentjeinek késlekedés nélkül és határozottan el kell ítélnie.

Forrás: http://docs.cntd.ru/document/456095518