Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon
(8-10-36-1) 302-5230;
332-4748; 269-01-52
/-
hu ru
18 февраля / 2012

A BUDAPESTI GETTÓ FELSZABADULÁSÁNAK 67. ÉVFORDULÓJÁRÓL

2012. február 18-án Budapesten megemlékezésre került sor a budapesti gettó 70 ezer foglya 1945. januárában Vörös Hadsereg által megtörtént felszabadulásának évfordulója alkalmából.

A Budapesti Zsidó Hitközség által budapesti Dohány utcai zsinagógában megszervezett rendezvényen magyar kormány képviselQi, országgyqlési képviselQk, politikai pártok vezetQi, diplomáciai testület képviselQi, és fQváros lakói vettek részt. 

A Második világháború borzalmainak áldozatai és szemtanúi az események tanulságaira való emlékezés fontosságáról beszéltek, hogy azok ne ismétlQdjenek a jövQben. Visszaemlékeztek azokra, akik megvédték Magyarország zsidóközösségét teljes pusztításától.

A rendezvény végén A.Tolkács Oroszországi Föderáció magyarországi Nagykövete és I.Lucisin katonai és légügyi attasé virágot helyeztek el a zsinagóga falán a szovjet felszabadító katonák emlékére megállított emléktáblához, magyarországi zsidószervezetek vezetQi és díszvendégek jelenlétében.