Vízumügyek
Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon
(8-10-36-1) 302-5230;
332-4748; 269-01-52
/-
hu ru

Vízumügyek

DEAR VISITORS!     


 Please be noted that due to deteriorating pandemic situation in the Embassy visa applications are temporarily not accepted from 21 December 2021. 

The information about resuming of this kind of work will be posted on the website.   

Tisztelt ügyfeleink!

2012. július 15-től a Magyarországon müködő az Oroszországi Föderáció konzuli képviseletei bevezetik az elektronikus formátumú vizumkérelmeket. A vízumkérelmek angolul vagy oroszul kitölthető formában kizárólag  a http://visa.kdmid.ru. speciális honlapunkról tőlthetőek le. Egyúttal jelezni kívánjuk, hogy nem megfelelően vagy hiányosan kitöltött vízumkérelmeket  2012.07.15-e után nem áll módunkban elfogadni. Fentiekre tekintettel, a megjelőlt dátumtól kezdve, az elektronikusan letölthető, új formátumú vízumkérelmeket kérjük használni.

2012. július 15-ig a Magyarországon müködő az Oroszországi Föderáció konzuli képviseletei az új eljárási rend alapján kitötltött vízumkérelmeket és régi vízumkérdőíveket egyáránt átveszik.

Dear visitors!

Starting from 15th of July 2012, the consular offices of the Russian Federation in Hungary will accept only visa application forms filled in Russian or English and printed through our site http://visa.kdmid.ru. Please note, that after the above-mentioned date we will not accept application forms filled in a different way.

Until 15th of July 2012, the consular departments of the Russian Federation in Hungary will accept both new and old application forms.

Magyar állampolgárok vízumügyintézése

Diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező magyar állampolgároknak nincs szükségük vízumra Oroszországba való beutazásukhoz. Az ő esetükben az Oroszország területére való beutazás és az Oroszország területén való tartózkodás feltételeit külön kormányközi egyezmény állapítja meg.

Minden más magyar állampolgárnak az Oroszországi Föderáció területére való beutazásához útlevélre és orosz vízumra van szüksége.

Vízumért az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének Konzuli Osztályához kell folyamodni Budapesten vagy az Oroszországi Föderáció Főkonzulátusához Debrecenben.

A vízumügyintézéshez a magyar állampolgárnak az alábbi okmányokat kell benyújtania a fenti intézmények egyikéhez:

1) Érvényes útlevelet, amelyben legalább két üres oldal van az orosz vízum számára, és amely a vízum lejártától számított még legalább 6 hónapig érvényes.

2) Kitöltött vízumkérő lapot.

3) Egy darab 3x4 cm-es szembenézetű, sötétített szemüveg és fejfedő nélküli fekete-fehér vagy színes fényképet.

4) Az oroszországi cég által bejegyzett meghívólevél eredeti példányát.

5) Az útlevél másolatát.

6) Biztosítási kötvény másolatát.

Amennyiben a magyar állampolgár turistaként készül Oroszországba, akkor a meghívólevél helyett két okmányt kell benyújtania: a szállodai helyfoglalás visszaigazolását, és az oroszországi idegenforgalmi iroda visszajelzését a magyar turista fogadási készségéről. Ennek az okmánynak az érvényességéhez az oroszországi utazási irodának regisztráltatnia kell magát az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumának Konzuli Szolgálatánál.

További tájékoztatás

Meghívólevelet Oroszországba történő beutazáshoz kiállíthat az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma vagy belügyi szerve attól függően, ki hívja meg a magyar állampolgárt: államhatalmi szerv, külföldi diplomáciai vagy konzuli intézmény, nemzetközi szervezet vagy oroszországi képviselete, oroszországi helyi önkormányzati szerv, orosz állampolgár vagy az Oroszországi Föderációban letelepedett külföldi állampolgár, valamint az oroszországi jogszabályoknak megfelelően cégjegyzékbe vett jogi személyek.

Azok számára a magyar állampolgárok számára, akiket oroszországi   magyar vagy külföldi diplomáciai vagy konzuli intézmény, illetve az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumához akkreditált nemzetközi szervezet hív meg, nem szükséges erre a célra rendszeresített nyomtatványon meghívólevelet kiállítani. Ilyen esetekben, meghívólevél helyett az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma vagy képviseletei a nemzetközi távközlési csatornákon utasítják a konzuli intézményeket, hogy állítsanak ki vízumot konkrét személyek részére.

Hasonló utasítás küldhető meghívólevél helyett némely egyéb esetben is.

A magyar állampolgárok részére oroszországi beutazásukhoz kiállított vízum lehet egyszerű, turista vagy tranzit vízum.

Az egyszerű vízum szólhat egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra. Az egyszeri vagy kétszeri beutazásra szóló vízum érvényessége legfeljebb 3 hónap, a többszörié pedig legfeljebb 1 év. Az utóbbi esetben a magyar állampolgár megszakítás nélkül legfeljebb 180 napot tölthet Oroszországban.

A turista vízum érvényessége legfeljebb 1 hónap.

A tranzit vízum érvényessége legfeljebb 10 nap, légi tranzit esetén pedig legfeljebb 3 nap. Tranzit vízumhoz a magyar állampolgárnak be kell mutatnia a célország vagy az Oroszországgal határos, az utazás útvonalába eső ország vízumát, valamint az Oroszország területének elhagyását biztosító, a célországba vagy az Oroszországgal határos, az utazás útvonalába eső országba érvényes utazási jegyeket.

A vízumügyintézés időtartama. Az egyszerű és a turista vízum ügyintézési ideje 10 nap, beleértve az összes szükséges okmány beadásának napját is. A tranzit vízumé – 5 munkanap. A sürgösségi eljárás során az egyszerű és a turista vízumot a 3. (a tranzit vízumot a következő) munkanapon át lehet venni. Ezeknek az eljárásoknak az ügyintézési díja természetszerűleg magasabb. A vízumügyintézéshez szükséges iratok átvétele vagy a vízumok kiadása félfogadási időn vagy munkaidőn kívül, illetve munkaszüneti vagy ünnepnapon szintén növeli az ügyintézés díját.


Tájékoztatjük arról, hogy 2011 január 1-től a vízumkérelem benyújtásákor csak azoknak a biztosító cégeknek az Oroszországba való utazásokra szükséges egészségbiztosítási kötvényeit fogadjuk, amelyek új biztosítási szeződéseket kötöttek az orosz biztosító partnerekkel.

Most arról tudjük, hogy csak ezek a biztosító cégek olyan típusú biztosítási szeződésekkel rendelkeznek:

 1. Európai Utazási Biztosító Zrt.
 2. Europ Assistance Hungary
 3. Europ Assistance CIS
 4. Europ Assistance Group
 5. QBE Insurance (Europe) Limited
 6. Magyar Posta Biztosító Zrt.
 7. Chartis Europe S.A.
 8. Allianz Hungária Biztosító Zrt.
 9. Union Biztosító Rt.
 10. Uniqa Biztosító Zrt.
 11. K&H Biztosító Zrt.
 12. Groupama Biztosító Rt.
 13. AXA Magyarország Biztosító Zrt.
 14. Mondial Assistance
 15. Bupa Denmark, Branch of Bupa Insurance Limited, England
 16. Vienna Life, Vienna Insurance Group Biztosító Zrt

Más biztosító cég egészségbiztosítási kötvényét csak abban az esetben fogadjük, ha az ügyfeleink mutatják be az iratokat, amelyek igazolják azt, hogy a biztosító cég megkötötte az új biztosítási szeződést az orosz biztosító partnerrel.