Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Magyarországon
(8-10-36-1) 302-5230;
332-4748; 269-01-52
/-
hu ru

EMLÉKEZTETŐ A VÍZUMKÉRELMEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS EGYSZERI ÜZLETI VÍZUMOK KIADÁSÁRÓL MAGASAN KÉPZETT KÜLFÖLDI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

Az Oroszországi Föderáció 2010. május 19-én kelt 86-FZ. Számú, A külföldi állampolgárok jogállásáról az Oroszországi Föderációban elnevezésű Szövetségi Törvény és egyes szövetségi jogszabályok módosításáról szóló Szövetségi Törvény (a továbbiakban: Szövetségi Törvény) 132 Cikkelye értelmében, ez év július 1-jétől a konzuli intézményekben az alábbiak szerint lehet benyújtani a vízumkérelmeket, és a konzuli intézmények az alábbiak szerint adják ki a vízumokat azon külföldi állampolgároknak, akik magukról azt nyilatkozták, hogy magasan képzett szakemberek.

A külföldi állampolgár az Oroszországi Föderáció diplomáciai képviseletéhez vagy konzuli intézményéhez kérvényt nyújthat be, amelyben önmagáról úgy nyilatkozik, mint magasan képzett szakemberről, és kérheti, hogy alkalmazzák őt mint magasan képzett szakembert (a továbbiakban: Kérvény) (1. számú Melléklet).

A kérvény kérdőívét orosz nyelven kell kitölteni olvasható kézírással vagy műszaki eszközök segítségével. Szükség esetén feltétlenül tolmács vagy fordító segítségét kell igénybe venni, mivel a külföldiről szóló információ a továbbiakban felkerül a Szövetségi Migrációs Szolgálat (FMSz) honlapjára. 

A kérvényben az alábbi információnak kell szerepelnie:

a) a külföldi állampolgár személyi adatai orosz nyelven és latin betűs írásmóddal, az útlevélben feltüntetett adatoknak megfelelően;

b) a külföldi állampolgár munkahelyi gyakorlatára, bizonyos gyakorlati területen szerzett készségeire vagy eredményeire vonatkozó információ; 

c) amennyiben a külföldi állampolgár rendelkezik a hozzáértését és a képesítését tanúsító ajánlásokkal, ezt szintén fel kell tüntetnie a kérvényben;

d) a külföldi állampolgárnak sajátkezű aláírásával kell hozzájárulnia közölt adatainak elhelyezéséhez az állami bevándorlási nyilvántartó informatikai rendszer keretében működő, és a külföldi állampolgárok adatait tartalmazó munkaügyi adatbankban, valamint adatainak kiszolgáltatásához az Oroszországi Föderáció területén működő potenciális munkaadók vagy megrendelők számára.

A kérvény kitöltése során a kérvényező nem használhat rövidítéseket (a jogi személy rövidített elnevezésén kívül), a szövegbe nem javíthat bele, a szöveget nem húzhatja át, és nem törölheti. 

A kérvény benyújtásakor a külföldi állampolgár igazolást kap a kérvény átvételéről, és ennek dátumáról. A kérvény benyújtása illetékmentes.

Az a külföldi állampolgár, akinek – mint magasan képzett szakembernek – az adatai az Oroszországi Föderáció FMSz hivatalos honlapján szerepelnek, a munkaadóval vagy megrendelővel való tárgyalások folytatásához, és munkaszerződés vagy vállalkozói szerződés megkötéséhez egyszeri üzleti beutazási vízumot kaphat, ami legfeljebb harminc napos tartózkodásra jogosít. 

A külföldi állampolgár akkor fordulhat egyszeri üzleti beutazási vízumért, ha a munkaadótól vagy megrendelőtől nevére szóló ajánlatot kapott tárgyalások folytatására az Oroszországi Föderáció területén (a továbbiakban: Ajánlat).

A munkaadónak vagy megrendelőnek mint jogi személynek a fejléces papírján kelt ajánlatban orosz nyelven az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

a) tájékoztatás arról az állásról, amit a munkaadó ajánl a magasan képzett szakembernek, valamint alapvető munkaügyi és társadalombiztosítási információ;

b) a meghívott személy adatai:

– a magasan képzett szakember utóneve, vezetékneve, apai neve (ha van) orosz nyelven, és latin betűs írásmóddal, az útlevél alapján, születési dátuma, neme, állampolgársága, az útlevél sorozata és száma;

c) a meghívó fél adatai:

– a munkaadóként vagy megrendelőként szereplő jogi személy teljes megnevezése;

– a jogi személy székhelye és tartózkodási helye;

– adószáma (INN), és adóügyi nyilvántartásba vételének oka (KPP);

– jogi személy állami nyilvántartásba vételi sorszáma (OGRN).

Külföldi jogi személyeknek az Oroszországi Föderációban akkreditált leányvállalatai (képviseletei) esetén fel kell tüntetni a külföldi társaság eredeti cégbejegyzési adatait is.

d) a magasan képzett szakember oroszországi beutazásának tervezett időpontja, és utazásának útvonala.

Az ajánlatot a társaság vezetőjének vagy helyettesének kell aláírnia, és ellátnia a cégbélyegző lenyomatával.

A konzulátus munkatársa, miután ellenőrizte az ajánlat kitöltésének helyességét, az adott magasan képzett szakember adatainak meglétét az Oroszországi Föderáció FMSz hivatalos honlapjának (www.fms.gov.ru) „Magasan képzett szakemberek” rovatában, valamint miután a külföldi állampolgár igazolta, hogy elegendő anyagi feltételeivel rendelkezik az Oroszországi Föderáció területén való tartózkodáshoz és az engedélyezett tartózkodási időszak végeztével a hazautazáshoz, átveszi az iratokat az egyszeri üzleti vízum kiállításához.

A tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezete meglétét a külföldi állampolgár bankszámlájának kivonatával is igazolhatja, amelyen legalább 6 ezer eurónak megfelelő összegnek kell szerepelnie. Ez az összeg tájékoztató jellegű, és tartalmazza a külföldi állampolgár egyhavi szállodai tartózkodásának és étkezésének hozzávetőleges költségeit, valamint a visszaútra szóló repülőjegy megközelítő árát. A bankszámlakivonat nem lehet egy hónapnál régebbi. 

Miután az Oroszországi Föderáció FMSz illetékes szerve ellenőrizte a munkaadót vagy a megrendelőt, az a konzuli intézmény, amely átvette az iratokat legalább 7 naptári nap alatt kiállítja a külföldi állampolgárnak a legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító egyszeri üzleti vízumot. 

Amennyiben a külföldi állampolgár a munkaadóval vagy a megrendelővel szerződést köt, az Oroszországi Föderáció területén többszöri munkavállalási vízumot kell váltania.

A magasan képzett szakember családtagjai a korábbi rend szerint kaphatnak vízumot, az Oroszországi Föderáció Szövetségi Migrációs Szolgálata (FMSz) által a munkaadó vagy a megrendelő által, a munkaszerződés vagy a vállalkozási szerződés megkötése után kiállított meghívólevél alapján.

Amennyiben nem kerül sor munkaszerződés vagy vállalkozói szerződés megkötésére, a magasan képzett szakembernek, a törvény által meghatározott rendben, az üzleti vízum érvényességének lejárta előtt el kell hagynia az Oroszországi Föderáció területét.